Kosten

De volgende kosten zijn van toepassing bij de aankoop van een woning:

 • Overdrachtsbelasting= IMT - imposto municipal sobre transmissöes
  IMT is verschuldigd op de overdracht van onroerende goederen in Portugal, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. IMT is verschuldigd aan de "Finanças" (Belastingdienst) en wordt via de notaris betaald bij de eigendomsoverdracht.

  De koper is aansprakelijk voor de betaling van de overdrachtsbelasting in het geval van een aankoop van onroerend goed. Indien de advocaat van de koper een volmacht heeft, is hij degene die verantwoordelijk is voor de betaling. De IMT tarieven variëren naar aanleiding van de aard en de waarde van het object. Uw advocaat kan hier alle details over uitleggen.

  Deze belasting is niet van toepassing op Off-shore eigendommen.

 • Gemeentelijke belastingen = IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
  Deze belasting wordt betaald aan de "Camara" (gemeentehuis) van het gebied waar het object zich bevindt. Het tarief wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van het object. Dit percentage kan per gemeente en type object verschillen. Ook kan zijn dat de waarde waarop de IMI berekend veel lager is dan de huidige marktwaarde van het onroerend goed, omdat dit register gewoonlijk alleen bijgewerkt werd wanneer er een eigendomsoverdracht had plaatsgevonden. Recent is Portugal wel met hertaxaties begonnen voor de Valor Patromonial (WOZ-waarde) zodat de geregistreerde waarde van recent getaxeerde objecten dichterbij de daadwerkelijke marktwaarde komt. Betaling wordt uitgevoerd bij de Finanças (Belastingdienst) van het gebied waar de woning zich bevindt, verdeeld in 2 termijnen.

 • Notaris, registratiekosten en zegelbelasting
  Deze kosten worden betaald door de koper ten tijde van de ondertekening van de "Escritura" (akte van levering) en de totale kosten zijn ongeveer 1% tot 3% van de aankoopprijs. De zegelbelasting (Stamp Duty “Imposto de Selo”) is 0,8% van de aankoopsom. Bij aankoop van onroerend goed met een hypotheek worden de totale kosten van deze post hoger aangezien er extra inschrijvingskosten, extra zegelbelasting en bijvoorbeeld bankkosten.

 • Advocaatkosten
  De meeste advocaten zullen tussen 1% en 1,5% van de koopsom berekenen als vergoeding. Zij voeren alle nodige onderzoeken en verrichten voorbereiding van de documentatie uit die nodig is om een voorlopige koopovereenkomst te kunnen ondertekenen alsmede om de akte van levering te kunnen laten passeren. Hiervoor moet zoals eerder beschreven de documentatie in orde zijn, anders kan er geen overdracht plaats vinden.

 • Totale kosten
  De totale aankoopkosten van onroerend goed in Portugal komen in het algemeen op ongeveer 6% - 10% van de aankoopprijs:
  • 1% tot 1,5% advocaten;
  • 1% tot 3% notaris, registratie en zegelbelasting;
  • 0% tot 8% Overdrachtsbelasting; afhankelijk van de waarde van het object.
  De verkoper betaalt de courtage aan de makelaar.


Let op: deze informatie is indicatief en wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of verkeerde informatie. We raden u aan bij elke aankoop en verkoop van vastgoed in Portugal u goed te laten informeren over de juridische en fiscale gevolgen omdat de wetten in Portugal voortdurend veranderen.