Veel gestelde vragen beantwoord


In de praktijk komen veel vragen naar voren omdat het proces van aankoop en verkoop een proces is waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Op enkele veel gestelde vragen hebben wij hieronder antwoord voor u gegeven.

Kan ik een Portugese hypotheek verkrijgen?

Het is mogelijk om in Portugal een hypotheek te verkrijgen. Dit is wel afhankelijk van diverse persoonlijke factoren. Ook moet u er rekening mee houden dat u in Portugal altijd rente + aflossing voor uw hypotheek betaald, aangezien de aflossingsvrije variant die wij kennen in Portugal niet voor komt. Iedere bank heeft een leeftijdsgrens gesteld wanneer de volledige hypotheek afgelost dient te zijn. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons. Wij zullen u dan een bank in Portugal adviseren om een oriënterend gesprek mee in te plannen.

De prijs bij een object is dat een vaste prijs of de vraagprijs?

In Portugal was in het verleden onderhandelen op de prijs van onroerend goed niet gebruikelijk. De hedendaagse markt heeft daar verandering in gebracht waardoor het nu bij een deel van het te koop staande vastgoed mogelijk is om te onderhandelen. Indien u een bod wilt doen, vernemen wij dit graag.

Moet ik een fiscaal vertegenwoordiger hebben?

Ja, volgens de Portugese wet, moeten alle niet-ingezetenen die onroerend goed in Portugal in eigendom hebben, een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen. Wij kunnen u bedrijven adviseren voor u op kunnen treden als fiscaal vertegenwoordiger. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een eigen BTW-nummer.

Heeft Portugal successierechten?

Portugal heeft geen successierechten ten aanzien van Portugees onroerend goed als het gaat om overdracht van roerend en onroerend goed in het kader van een nalatenschap of een schenking aan een echtgeno(o)t(e), kinderen of ouders (eerste lijn). Deze successierechten werden afgeschaft met ingang van 2004. Ontvangers van een nalatenschap of schenking in een tweede of derde lijn (zowel ingezetenen als niet-ingezetenen) worden nog wel belast. In dit geval is men zegelbelasting (Imposto do selo) verschuldigd. Het algemene tarief bedraagt 10%. Als het bij een nalatenschap/schenking om onroerend goed gaat dan bedraagt het tarief 10,8%. Huwelijkspartners, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders zijn vrijgesteld, zij moeten echter wel aangifte doen.

Moet ik een testament op laten stellen voor mijn eigendom in Portugal?

Wij adviseren u een Portugees Testament op te laten maken.

Moet ik een Portugese advocaat inschakelen voor de aankoop of verkoop?

Wij raden u aan om bij de aankoop en verkoop een advocaat in Portugal aan te stellen. Deze heeft kennis van zaken in Portugal en zorgt ervoor dat het proces zonder teleurstellingen verloopt.

Wat voor soort onderwijs is beschikbaar voor mijn kinderen?

Er zijn verschillende internationale privéscholen in heel Portugal en vooral in de Algarve. Deze scholen hebben hun eigen vervoer en ook de maaltijden voor degenen die hier behoefte aan hebben. Er is internationaal Engels en internationaal Portugees onderwijs. Ook biedt de Portugese regering goede standaard scholen voor uw kinderen.

Zal ik recht hebben op medische behandelingen?

Buitenlandse ingezetenen die bijdragen aan de Portugese sociale zekerheid hebben recht op behandeling in de openbare ziekenhuizen en de lokale Health Centres (Centro de Saúde) tegen een kleine vergoeding. Buitenlandse ingezetenen hebben normaliter een particuliere ziektekostenverzekering met een van de gespecialiseerde internationale bedrijven. Dit biedt hen betaalbare toegang tot een groot aantal specialisten in de privéziekenhuizen of klinieken. Het is ook mogelijk om te worden behandeld in een wijkziekenhuis door de presentatie van het E111-formulier, die u kunt verkrijgen bij uw plaatselijke postkantoor. Er zijn diverse aanbieders van buitenlandse verzekeringen.

Let op: deze informatie is indicatief en wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of verkeerde informatie. We raden u aan bij elke aankoop en verkoop van vastgoed in Portugal u goed te laten informeren over de juridische en fiscale gevolgen omdat de wetten in Portugal voortdurend veranderen.