Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Meer informatie

nieuws

De kracht van een 'Comunicação Prévia de Informação' in Portugal

Droom je van bouwen in Portugal? De "Comunicação Prévia de Informação", ook wel afgekort als PIP of in het Engels vertaald als "Request for Preliminary Information" (verzoek om voorlopige informatie) biedt een verhelderende mogelijkheid voordat je begint aan de formele planning. Deze informatieve stap geeft je inzichten die de richting van je project kunnen bepalen.

 

Architect tekening

 

De "Comunicação Prévia de Informação" is een proces in Portugal waarbij eigenaars of ontwikkelaars van onroerend goed een mededeling kunnen indienen bij de lokale autoriteiten om informatie te verkrijgen over de haalbaarheid van hun geplande bouwproject voordat ze formeel een bouwvergunning aanvragen. Dit proces stelt je in staat om voorlopige feedback te krijgen over de conformiteit van je project met de bestemmingsplanvoorschriften en andere vereisten.

 

De "Comunicação Prévia de Informação" wordt meestal aangevraagd in de fase voorafgaand aan de aanvraag, die overeenkomt met stap 6 in het proces van land naar goedgekeurd project. Lees meer over deze stappen in dit artikel. (hyperlink naar eerste artikel toevoegen) 

 

Door tijdens de fase voorafgaand aan de aanvraag een "Comunicação Prévia de Informação" aan te vragen, kun je waardevolle inzichten en aanbevelingen van de lokale autoriteiten ontvangen voordat je een formele aanvraag voor een bouwvergunning indient. Dit kan je helpen om eventuele problemen of aanpassingen in je ontwerp aan te pakken en de kans op een succesvol projectresultaat te vergroten. Houd er rekening mee dat de specifieke procedures en vereisten per gemeente kunnen verschillen, dus het is belangrijk om de plaatselijke planningsafdeling te raadplegen voor precieze details over dit proces. 

 

De mate van detail die vereist is voor een PIP (Pedido de Informação Prévia) of een "Comunicação Prévia de Informação" kan variëren afhankelijk van de lokale regelgeving, de complexiteit van je project en de specifieke gemeente. Hier zijn echter enkele algemene richtlijnen over welke informatie doorgaans in een PIP wordt opgenomen:

 

  • Basis projectbeschrijving: Geef een kort overzicht van je beoogde project, inclusief het doel (wonen, commercieel, enz.) en een algemene beschrijving van de voorgestelde ontwikkeling.
  • Plattegrond: Voeg een eenvoudige plattegrond bij waarop de grenzen van het terrein, de bestaande structuren en de voorgestelde nieuwe structuren worden aangegeven. Dit kan een eenvoudige schets zijn, maar het moet duidelijk genoeg zijn om de lay-out te begrijpen.
  • Concept gebouw: Presenteer een voorlopig architectonisch concept, dat ruwe schetsen of diagrammen kan bevatten van de indeling, omvang en mogelijke oriëntatie van het gebouw.
  • Hoogte en afmetingen van het gebouw: Geef bij benadering de hoogte en afmetingen van de voorgestelde bouwwerken aan. Dit kan de autoriteiten een idee geven van de mogelijke visuele impact op het gebied.
  • Gebruik van het eigendom: Vermeld duidelijk het beoogde gebruik van het eigendom, of het nu gaat om wonen, commercieel, gemengd gebruik, enz.
  • Toegang en parkeren: Beschrijf hoe de toegang tot het terrein wordt geregeld en geef een overzicht van de parkeermogelijkheden, indien van toepassing.
  • Nutsvoorzieningen en diensten: Vermeld hoe essentiële nutsvoorzieningen zoals watervoorziening, riolering en elektriciteit op de locatie worden aangelegd.
  • Milieuoverwegingen: Ga kort in op mogelijke milieueffecten en de maatregelen die je van plan bent te nemen om deze te beperken.
  • Verenigbaarheid met de buurt: Leg uit hoe je project aansluit bij het karakter van de omliggende buurt en hoe het positief bijdraagt aan het gebied.
  • Specifieke vragen: Als je specifieke vragen of zorgen hebt over de haalbaarheid van het project, kun je die opnemen in je PIP.

 

Vergeet niet dat het hoofddoel van het PIP is om voldoende informatie te geven zodat de lokale autoriteiten de algemene haalbaarheid van je project kunnen beoordelen en een eerste terugkoppeling kunnen geven. De mate van detail hoeft niet zo uitgebreid te zijn als in een formele planningsaanvraag. Het moet echter wel voldoende zijn om je bedoelingen over te brengen en de autoriteiten in staat te stellen te evalueren hoe goed je project aansluit bij de lokale regelgeving en het lokale beleid.

 

Voordat je je PIP indient, is het raadzaam om de plaatselijke planningsafdeling of relevante autoriteiten te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de nodige informatie opneemt en aan hun vereisten voldoet. Zij kunnen specifieke richtlijnen geven over wat wordt verwacht voor een succesvolle PIP-aanvraag in jouw gemeente.

 

In de Portugese wetgeving is geen vaste wettelijke termijn vastgelegd waarbinnen de autoriteiten moeten reageren op een "Pedido de Informação Prévia" (PIP) of een "Comunicação Prévia de Informação". De responstijd kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de gemeente, de complexiteit van het project, de werkdruk van de planningsafdeling en andere factoren.

 

Over het algemeen wordt echter verwacht dat de lokale autoriteiten binnen een redelijke termijn reageren, wat kan variëren van een paar weken tot een paar maanden. Sommige gemeenten hebben hun eigen interne richtlijnen of termijnen voor reactietijden, maar deze zijn niet in het hele land gestandaardiseerd. Het is een goede gewoonte om bij het indienen van je PIP navraag te doen bij de plaatselijke planningsafdeling of de betreffende instantie. Zij kunnen je misschien een schatting geven van de tijd die ze nodig hebben om te reageren

 

Conclusie: Grijp de kans om inzichten en aanbevelingen van lokale autoriteiten te verzamelen via de "Comunicação Prévia de Informação". Deze proactieve stap zorgt ervoor dat je project in overeenstemming is met de regelgeving en vormt de basis voor een succesvol ontwikkelingstraject.