fbpixel
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Meer informatie

nieuws

Onroerendgoedbelasting in Portugal - IMI

Bij het kopen van een huis in Portugal krijgt u ook te maken met de jaarlijkse belasting over onroerend goed. De Portugese onroerendgoedbelasting – die in Portugal  IMI genoemd wordt: Imposto Municipal sobre Imóveis – is een gemeentelijke belasting. 

 

Wanneer moet u belasting over uw Portugese onroerend goed betalen?

Iedereen die op 31 december van een jaar een woning of ander vastgoed in Portugal in bezit heeft, is in principe belastingplichtig voor de IMI over dat hele jaar. De aanslag van deze gemeentelijke belasting voor Portugees onroerend goed ontvangt u altijd in april. Een IMI aanslag die u in april ontvangt, heeft betrekking op het voorgaande jaar.

Als u de aanslag in april ontvangt, vervalt het betalingstermijn op 31 mei, één maand later (dit is nieuw sinds 2019). 

Is de aanslag echter tussen de 100 euro en 500 euro, dan mag u deze belasting ook in twee termijnen betalen. Betalingstermijnen vallen dan in mei en november van hetzelfde jaar. 

Is uw aanslag hoger dan 500 euro, dan mag u zelfs in drie termijnen betalen. Betalingstermijnen vallen dan in mei, augustus en november van hetzelfde jaar. 

Let op: bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en bent u beiden voor gelijk deel eigenaar van het onroerend goed in Portugal dan ontvangt u allebei een aanslag van 50% van het totale bedrag. 

 

Hoe wordt de IMI berekend? 

In Portugal wordt de gemeentelijke onroerendgoedbelasting geheven over de "Valor Patromonial" van de woning. Dit is vergelijkbaar met in Nederland de WOZ-waarde. De "Valor Patrominial" van uw Portugese onroerend goed, kunt u terugvinden op het uittreksel van de belastingdienst van uw woning, ookwel genaamd "Caderneta Predial". 

Deze Portugese "Valor Patrominial" komt tot stand door een waardebepaling waarbij rekening gehouden wordt met de locatie, conditie, kwaliteit, afmeting en bouwjaar van het onroerend goed. 

Over deze "Valor Patrominial"wordt een percentage in rekening gebracht als gemeentelijke belasting. Elke gemeente in Portugal hanteert een eigen tarief voor de onroerendgoedbelasting en gemeentes kunnen dit per jaar aanpassen. De tarieven voor woningen variëren tussen de 0,3 en 0,5 procent (verschilt per gemeente) en jhet tarief voor landbouwgrond is 0,8 procent. Indien er nog woningen zijn die voor 2004 voor het laatste gewaardeerd zijn dan geldt een tarief tussen  0,4 en 0,8 procent van de geregistreerde waarde bij de belastingdienst. 

 

Hoe kunt u de belasting betalen? 

De betaling van de IMI kan in Portugal bij het belastingkantoor, het postkantoor en bij iedere multi-banco automaat in Portugal (vergelijkbaar met een pinautomaat). Indien u niet in Portugal bent kunt u de betaling doen via het online platform van de belastingdienst of via online bankieren van een Portugese bankrekening. Via online bankieren van uw Portugese bankrekening kiest u voor  "Pagamento aos Estados" en door middel van het invoeren van het referentienummer welke op de belastingaanslag vermeld wordt, kunt u de betaling voldoen.  Zie hiervoor de uitleg van de Portugese belastingdienst

Belangrijk: het is niet mogelijk om een online betaling te doen van een niet-Portugese bankrekening.

 

Kunt u een vrijstelling krijgen van betaling van onroerendgoedbelasting?

Vrijstelling is in sommige gevallen mogelijk, daarvoor is wel nodig dat u resident bent in Portugal. 

1) Permanente vrijstelling van IMI: bestemd voor huishoudens met een laag inkomen (tot 15.295 euro per jaar), wiens eigendom alleen bestemd is voor permanente bewoning, en de waarde van de woning bedraagt ​​niet meer dan 66.500 euro;
2) Tijdelijke vrijstelling van IMI: met een looptijd van 3 jaar, bestemd voor degene van wie het inkomen niet hoger is dan 153.300 euro per jaar  en een woning in koopt met een waarde tot 125.000 euro. Vrijstelling kan aangevraagd worden voor de eerste 3 jaar vanaf het moment van aankoop;
3) Vastgoed dat bestemd is voor renovatie heeft ook recht op IMI-vrijstelling, deze vrijstelling kan gelden tussen de 3 en 5 jaar.


Indien vrijstelling niet mogelijk is, kunt u misschien korting aanvragen?

Naast vrijstellingsmogelijkheden zijn er ook mogelijkheden om korting voor de IMI aan te vragen. De mogelijkheden voor kortingen verschillen per gemeente. In sommige gemeentes zijn de volgende kortingen van toepassing: 

1) Verhuurde woingen: 20% reductie (art. 112, nr. 7 van de IMI-code);
2) Onroerend goed met energieklasse A of hoger, of waarvan de klasse twee klassen is verhoogd na verbetering. Deze woningen kunnen in sommige gemeentes tot wel 5 jaar een korting van 25% krijgen voor de IMI aanslag (art. 44-B van EBF);
3) 30% korting voor de IMI kan van toepassing zijn in gebieden die onderhevig zijn aan stadsvernieuwing of de-populatie (art. 112, nr. 6 van de IMI-code);
4) 50% korting voor IMI van gebouwen die gebruikt worden voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen (art. 44-A van de EBF); en gebouwen van openbaar belang, met gemeentelijke waarde en cultureel erfgoed, kunnen ook in aanmerking komen voor een korting van 50% in IMI (art. 112, nr. 12 van de IMI-code);
5) Korting voor elk kind afhankelijk van de gemeenten kan er een vermindering van IMI zijn in stedelijke eigendommen, bestemd voor particuliere en permanente huisvesting. De korting bedraagt ​​20 euro voor wie 1 kind heeft, 40 euro voor 2 kinderen en 70 euro voor wie 3 of meer kinderen heeft (art. 112-A van de IMI-code).

Om IMI-vrijstelling aan te vragen, kunt u naar de 'Departamento das Finanças' gaan die zich het dichtst bij de locatie van uw woning bevindt of de aanvraag rechtstreeks op het online portaal doen waar alle opties beschikbaar zijn.