Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt   Meer informatie

nieuws

Wat is een gouden visum in Portugal? 

Nieuwe wettelijke bepalingen voorzien in de mogelijkheid voor niet EU-residenten die investeringsactiviteiten uitoefenen in Portugal om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt voor diegenen die kapitaal overdragen naar Portugal, banen creëren of onroerend goed aankopen.  

 

De houders van een gouden visum ten behoeve van investeringsactiviteit hebben het recht op gezinshereniging, en kunnen in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning, maar ook om de Portugese nationaliteit te krijgen.

 

 

Wie komen hier voor in aanmerking?

Niet EU-residenten die betrokken zijn bij een investeringsactiviteit, hetzij individueel hetzij door middel van een bedrijf, en ten minste één van de volgende handelingen in het Portugese grondgebied uitvoeren, voor een minium periode van 5 (vijf) jaar:

 

1. Aankoop van onroerend goed met een waarde gelijk aan of hoger dan € 500,000 (vijfhonderdduizend euro).
2 Kapitaaloverdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan € 1.000.000 (één miljoen euro).
3 Het creeëren van tenminste 10 arbeidsplaatsen..

 

 

Klik hier om woningen te zien waarop een aanvraag voor een Gouden Visum van toepassing is.