Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Meer informatie

nieuws

Meerwaardebelasting op uw huis in Portugal: Wanneer betaalt u wat?

 

Uw huis in Portugal is verkocht. U heeft er een mooie winst op gemaakt. Maar mag u die winst volledig voor uzelf houden of betaalt u hier belasting over? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. We zetten ze in dit artikel helder op een rijtje.

 

In Portugal betaalt u meerwaardebelasting (in Portugal genaamd “Mais Valias”) als u uw woning verkocht heeft. Die belasting betaalt u over het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. Maar wat u precies betaalt, dat hangt af van de vraag of u fiscaal resident in Portugal bent. En dan zijn er ook nog uitzonderingen waarbij u helemaal geen winstbelasting hoeft te betalen of voor vermindering in aanmerking komt.

 

Indien u fiscaal resident in Portugal bent

Bent u fiscaal resident in Portugal, dan is 50 procent van de daadwerkelijke meerwaarde op uw verkochte woning belastbaar. Stel dus dat u 20.000 euro overwaarde heeft, dan is in principe 10.000 euro van dat bedrag belastbaar.

Hoeveel belasting u daar dan vervolgens over betaalt hangt af van uw totale inkomsten. De meerwaarde wordt namelijk opgeteld bij uw reguliere inkomsten bijvoorbeeld werk of een onderneming. Over dat totale bedrag betaalt u minimaal 14,5 procent en maximaal  48 procent belasting in Portugal. Dit hoogste tarief geldt voor inkomsten boven de 80.640 euro per jaar. Valt u in een lagere belastingschijf, dan gaat het om minimaal 14,5 procent en maximaal 45 procent.

 

Vrijstelling of vermindering bij herinvesteren

Portugal kent echter ook een herinvesteringsregeling, die een vrijstelling of vermindering van het betalen van meerwaardebelasting met zich meebrengt. Deze regeling is van kracht als u de verkoopwaarde van uw oude woning gebruikt om een nieuw huis te kopen dat u ook weer als permanente verblijfplaats gebruikt. Dit kan een nieuwe woning in Portugal zijn, maar ook een huis in een ander land van de Europese Unie.

U krijgt vrijstelling van de winstbelasting als u het gehele bedrag van de verkoopwaarde herinvesteert, of vermindering wanneer de nieuwe woning een lagere aankoopwaarde heeft dan de verkoopwaarde van uw oude woning. De herinvesteringsregeling geldt daarbij alleen als u de nieuwe woning in de twee jaar voorafgaand aan de verkoop van de oude woning heeft gekocht of dat doet in de drie jaar na de verkoop. Een aanvullende voorwaarde is dat u het nieuwe huis binnen een halfjaar na de aankoop gaat bewonen.

 

Vrijstelling voor een woning die u lang in bezit heeft gehad

De tweede vrijstellingsregeling is een stuk minder complex. Deze stelt u vrij van het betalen van winstbelasting als u de woning erg lang in uw bezit heeft gehad. Dit is van toepassing als u het huis dat uw verkoopt voor 1989 gekocht heeft.

 

Vermindering van de winstbelasting

Heeft u de verkochte woning meer dan twee jaar in uw bezit gehad? Dan komt u in aanmerking voor vermindering van de winstbelasting. De inflatie mag u in dat geval aftrekken van de daadwerkelijke meerwaarde. Er is een officieel vastgelegde tabel om te berekenen om hoeveel aftrek het in uw geval gaat.

 

Regelgeving voor niet-residenten in Portugal

Tot slot kan het natuurlijk nog zijn dat u geen resident in Portugal bent. In dat geval betaalt u in principe 28 procent winstbelasting over de daadwerkelijke meerwaarde. Denkt u voordeliger uit te zijn als u onder de regels van residenten van Portugal valt? Dan kunt u als inwoner van de Europese Unie overwegen om u in te schrijven in Portugal en uw wereldinkomen bekend te maken aan de Portugese fiscus, om zo alsnog voor de bovengenoemde regels, vrijstellingen en verminderingen in aanmerking te komen.

 

Aftrekposten

Zowel residenten als niet-residenten kunnen de winstbelasting verminderen door het opvoeren van diverse aftrekposten. De geldende aftrekposten zijn te verdelen in twee categorieën; enerzijds de kosten in verband met de aan- en verkoop van het onroerend goed en anderzijds de kosten met betrekking tot werkzaamheden/verbeteringen aan de woning.

 

Tot de eerste categorie behoren onder andere de overdrachtsbelasting betaald bij aankoop, de gemaakte juridische kosten en de makelaarskosten bij verkoop. Let wel: uw makelaar moet wel genoemd worden in de notarisakte (“Escritura” in Portugal) om deze kosten in aftrek te kunnen nemen. Van deze kosten kunt u facturen overleggen om in aanmerking te komen voor vermindering van de winstbelasting.

 

Kosten voor verbeteringen en renovaties aan de woning mag u aftrekken indien u van deze kosten een factuur kunt overleggen waar tevens uw fiscale nummer op vermeld staat. Ook moeten deze facturen niet ouder dan 12 jaar zijn vanaf het moment van het tekenen van de koopakte.